Disclaimer

Deze internetsite en al de hieraan gekoppelde informatie is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. Dientengevolge is de informatie op deze internetsite niet bedoeld als een accountants-, belasting-, juridische, investerings-, consultancy, medisch-, psychologisch- of ander professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke financiën, bedrijfsvoering, psychische of medische toestand, dient u een ter zake gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.

Deze internetsite en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt “zoals zij is”, en Schemata geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit document en de daarin vervatte informatie. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Schemata geen enkele garantie dat de internetsite of de erin vervatte informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Schemata is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties, waaronder, zonder beperking, handelsgaranties, geschiktheid voor een bepaald doel (Fitness for a particular purpose), compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

Uw gebruik van deze internetsite en de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite en deze informatie. Schemata, noch enige van haar partners, medewerkers, vertegenwoordigers, leden, gecontracteerden of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite of deze informatie.

Indien bepalingen of artikelen om wat voor reden dan ook nietig mocht enzijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overige bepalingen en artikelen onverminderd van toepassing.

Schemata - logos (en iedere combinatie van het voorgaande), productnamen, alle “headers en footers” van pagina’s en iconen zijn onderscheidingstekens of geregistreerde merken van Schemata of van een van haar activiteiten. Alle andere genoemde productnamen zijn merken van de respectievelijke merkhouders.

Bepaalde links in deze site kunnen leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover Schemata geen zeggenschap heeft.

Schemata geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande, of andere informatie op deze internetsite, kunt u ons dit laten weten via ons contactformulier.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Schemata of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.